no
en

Samfunnsansvar

Etiske retningslinjer
Etiske retningslinjer
Interfrukt har intensjoner om at verdenserklæringen om menneskerettigheter etterleves.
Les Mer
Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Interfrukt ønsker å arbeide for en mer miljøvennlig drift, og å bidra ved å ta miljøansvar i praksis.
Les Mer