no
en

Etiske retningslinjer

Interfrukt jobber for å ha en bærekraftig forretningspraksis som respekterer mennesker, samfunn og miljø. Vi slutter oss til FNs bærekraftsmål og handlingsplan, som innebærer at dagens generasjoner får dekket sine behov uten å ødelegge framtidige generasjoners mulighet til å dekke sine behov. 

 

Vår innflytelse er liten i en stor verden, men vi ser likevel at vår påvirkning kan utgjøre en forskjell. Interfrukt vil i kontakt med våre forretningsforbindelser vektlegge bærekraftig forretningspraksis på samme måte som vi legger vekt på korrekt pris og kvalitet. Vi unngår handel med selskaper som ikke følger våre retningslinjer for bærekraftige leverandørkjeder. Men søker gjenoppretting i de tilfeller hvor vår virksomhet har ført til negativ påvirkning.  

 

Interfrukt krever ærlighet, redelighet og lojalitet i alle forhold som angår vår virksomhet. Alle ansatte og tillitsvalgte skal opptre redelig og troverdig. Vi skal gjennom våre handlinger skape tillit og trygghet, opptre profesjonelt, pålitelig og følge norsk lov. Vi skal ha kundene i fokus gjennom å være konkurransedyktige og tilgjengelige, og vi skal ha fokus på kvalitet og sikre en helhetlig tenkning gjennom hele verdikjeden.