no
en

Eiere

A.Nilsson & Co. AS, LANGHUS, tlf. 22 07 57 00

Agder Grossisten, LILLESAND, tlf. 37 09 79 90

Bama Dagligvare Vestfold AS, LARVIK, tlf. 33 30 55 55

Bama Storkjøkken AS, avd. Augusta Arnesen, OSLO, tlf. 22 72 70 80

Bama Storkjøkken AS, avd. Sverre Johnsen, TRONDHEIM, tlf. 72 88 37 70

Bama Telemark BaRe AS, SKIEN, tlf. 35 90 02 90

BamaGruppen AS Divisjon Trading AS, OSLO, tlf. 22 88 05 00

Bama Storkjøkken BVT AS, STOKKE, tlf. 33 34 96 50

Engrosfrukt Vest, STAVANGER, tlf. 46 50 80 00

Carl Heftye Cash & Carry AS, OSLO, tlf. 22 42 50 54

Egil Jensen AS, OSLO, tlf. 21 37 93 55

Eugen AS, LANGHUS, tlf. 22 88 68 50

Ferske Fristelser AS, LANGHUS, tlf. 22 64 11 72 

Finstad Engros AS, SANDE/ LANGHUS, tlf. 33 78 52 00

Germann Vervik Eftf. AS, SANDNES, tlf. 51 97 16 70

Huseby Gård DA, LIERSTRANDA

Netfresh AS, LIERSKOGEN, tlf. 91 78 45 44 

Norfresh Vest AS, STAVANGER, tlf. 23 37 47 20

Lunde Gård Engros AS, AKLAND, tlf. 37 19 97 00

Meum Frukt & Grønt AS, SANDEFJORD, tlf. 33 48 90 90

Måkestad Stavanger AS, SANDNES, tlf 55 14 10 10

Norfresh Trading AS, OSLO, tlf. 23 24 61 00

O. Langdalen Frukt & Grønt Engros AS, LANGHUS, tlf. 23 17 01 80

Olav Aakre AS, TROMSØ, tlf. 77 66 82 00

Olav Beisland AS, ARENDAL, tlf. 37 02 11 01

Per Knudsmoen AS, OSLO, tlf. 22 72 70 50

Rolf Olsen Engros AS, OSLO, tlf. 22 07 31 30

Servicegrossisten Øst, LIERSKOGEN, tlf. 32 23 12 00

ServiceNord Engros AS, HARSTAD, tlf. 77 00 22 40

T.L. Måkestad AS, BERGEN, tlf. 55 14 10 10

Økern Engros AS, LANGHUS, tlf. 22 88 43 00