no
en

Panbanan SA

Panbanan er et samvirkeforetak som selger Cobana-bananer. Panbanan samarbeider med Cobana for å få de beste betingelsene på innkjøp, god kvalitet og stabil tilgang. Bananene kommer med containerskip til Europa og fraktes videre med bil fra europeisk havn til modning i Norge. Storparten av alle bananene kommer fra Ecuador. 

Bananer må modnes i 5-6 dager og denne kompliserte jobben gjør Panbanan for sine medlemmer. Grossisten får den modningsgraden de ønsker, og kantiner, restuaranter, hotell med mer vil kunne motta en spisemoden banan hver eneste dag!

Cobana som leverandør overholder et strengt regelverk blant annet med tanke på arbeidstakerrettigheter i Ecuador der bananene dyrkes. Cobana og bananprodusentene har undertegnet en BSCI-avtale (Business Social Compliance Initiative) om å følge et såkalt «Code of conduct» som ivaretar for eksempel at den statlige minimumslønn ikke brytes. Foreign Trade Association (FTA) har laget denne avtalen som et viktig verktøy for økonomisk vekst og samfunnsutvikling. 

Panbanans eiere:

A. Nilsson & Co AS - Engrosfrukt Vest AS - Engrofrukt Langhus AS - Ferske Fristelser AS - Finstad Gård Engros AS - Germann Vervik Eftf. AS - Netfresh AS - O. Langdalen Fr.&Gr. Engros AS - Rolf Olsen Engros AS - T.L. Måkestad AS - Økern Engros AS - Lunde Gård Engros AS - Per Knudsmoen AS - Måkestad Stavanger AS - Servicegrossisten Øst AS - Engrosfrukt Sandefjord - Egil Jensen AS