no
en

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Interfrukt ønsker å arbeide for en mer miljøvennlig drift, og å bidra ved å ta miljøansvar i praksis. 

I tillegg til å handle om ytre miljøpåvirkninger, handler Miljøfyrtårn også om mennesker og ansatte på arbeidsplassen, altså det indre arbeidsmiljøet. Du kan lese mer om Miljøfyrtårn på deres nettsider.

Noen av Interfrukts grunnleggende verdier er å inspirere til initiativ, delaktighet og trivsel for alle ansatte. Vi har som mål å være en attraktiv arbeidsplass med gode arbeidsforhold og et sikkert arbeidsmiljø. Interfrukt følger norsk miljøvernlov, og krever at våre samarbeidspartnere følger miljøvernlover i sitt respektive land. Vi ønsker å prioritere leverandører som jobber for å ta vare på miljøet gjennom bruk av bærekraftige energikilder og gjennom kildesortering/gjennvinning.

I Interfrukts nye lokaler er det tilrettelagt for optimal avfallshåndtering. Vi har en felles miljøstasjon for hele bygget der plast, matavfall, papp/papir, trevirke, spesial- og restavfall kildesorteres og deretter leveres til gjenvinningsstasjon. Interfrukts lageranlegg er bygget etter moderne prinsipper hvor det er lagt vekt på energiøkonomisering. Det jobbes daglig med å redusere energiforbruket ytterligere.