no
en

Økologisk

Det er fortsatt forholdsvis lav etterspørsel etter importerte økologiske frukt og grønnsaker i Norge. Vi samarbeider med andre aktører i Europa og importerer både til storkjøkken- og til dagligvare-markedet.